skot

Fauna Vital a Bokashi Krmivo jsou doplňkové směsi pro hospodářská zvířata

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Zlepšují vstřebávání potravy
 • Zlepšují zdravotní stav zvířat 
 • Omezují emise zapáchajících plynů
 • Omezují tlení a plesnivění krmiva, stabilizují TMR
 • Homogenizují hnoje,kejdu (lépe protéká, redukce vzniku "krusty")
 • Lečí ne/infekční nemoci paznehtů

Produktový leták ke stažení

 

188,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Fauna Vital

ks balení cena
1,0 l 188 Kč
5,0 l 536 Kč
10,0 l 762 Kč
20,0 l 1 428 Kč

 

prasata

Fauna Vital a Bokashi Krmivo jsou doplňkové směsi pro hospodářská zvířata.

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Zlepšuje vstřebávání krmiva
 • Zvyšuje produktivitu
 • Zlepšuje zdravotní stav zvířat
 • Snižuje nepříjemné zapachy provázené chovem zvířat ve velkém množství
 • Usnadňuje zpracování hnoje

Produktový leták ke stažení

 

188,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Fauna Vital

ks balení cena
1,0 l 188 Kč
5,0 l 536 Kč
10,0 l 762 Kč
20,0 l 1 428 Kč

 

drubez

Fauna Vital a Bokashi Krmivo jsou doplňkové směsi pro hospodářská zvířata

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Prospěšně působí na zvířecí organismus - (snižuje úmrtnost)
 • Zlepšuje proces trávení - lepší konverze krmiva
 • Zkvalitňuje produkty získané z chovu zvířat - (lepší kvalita masa)
 • Zlepšuje okolní prostředí (likvidace pachů, přítomnost much, zkvalitnění vzniklého hnoje pro další využití)

 

Produktový leták ke stažení

 

188,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Fauna Vital

ks balení cena
1,0 l 188 Kč
5,0 l 536 Kč
10,0 l 762 Kč
20,0 l 1 428 Kč

 

kone

Fauna Vital a Bokashi Krmivo jsou doplňkové směsi pro hospodářská zvířata

 

 • Stabilizuje mikrobiologické procesy.
 • Zlepšují funkčnosti střev (prevence proti kolikám a průjmům)
 • Likviduje cizopasníky a mouchy
 • Zlepšuje efektivitu využití krmiva
 • Zlepšuje metabolismus
 • Zlepšuje stav a vzhled srsti
 • Likviduje zápach ve stájích
 • Zrychluje hojení kožních infekcí a poranění
 • Likviduje záněty, včetně zánětů spojivek
 • Celkově zlepšuje zdravotní stav zvířat

 

Produktový leták ke stažení

188,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Fauna Vital

ks balení cena
1,0 l 188 Kč
5,0 l 536 Kč
10,0 l 762 Kč
20,0 l 1 428 Kč

 

ryby

Používáním Efektivních Mikroorganismů u chovu ryb v umělích a přírodních nádržích

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Lepší kvalitu vody
 • Dobrou průhlednost vody
 • Likvidaci nepříjemného pachu
 • Odstranění přemíry každodenních usazenin - šlemu, odumřelých částí rostlin
 • Zlepšení zdravotního stavu a celkové kondice chovaných ryb
 • Snížení četnosti výskytu toxických vodních řas a sinic (tzv. vodní květ)
 • Zlepšení biologických podmínek - lepší životní podmínky pro všechny živé  organismy, které žijí v dané vodní nádrži

 

Produktový leták ke stažení

188,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Fauna Vital

ks balení cena
1,0 l 188 Kč
5,0 l 536 Kč
10,0 l 762 Kč
20,0 l 1 428 Kč

 

Bokashi Krmivo je doplňková směs pro hospodářská zvířata

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Stabilizuje mikrobiologické procesy.
 • Zlepšují funkčnosti střev (prevence proti kolikám a průjmům)
 • Zlepšuje efektivitu využití krmiva
 • Zlepšuje metabolismus
 • Zlepšuje stav a vzhled srsti
 • Zrychluje hojení kožních infekcí a poranění
 • Celkově zlepšuje zdravotní stav zvířat
 • Dodáván v 10kg balení

Produktový leták ke stažení

732,00 Kč

Cena za balení 10,0 kg
včetně DPH

Bokashi Krmivo

ks balení cena
10,0 kg 732 Kč

EM technologie® má vliv na zvýšenou produktivitu, zlepšení stavu zvířat a snížení komplikací produkce, kvalitnější maso díky předchozím faktorům.

Krávy, dojnice a telata

Moderní chovy mléčného skotu se často potýkají se dvěma základními výzvami, kterými jsou udržení dobrého zdravotního stavu zvířat při zachování vysoké mléčné užitkovosti a dále s náklady spojenými s optimálním využitím živin z krmiva. Zachovat tyto aspekty chovu v rovnováze je někdy velice obtížné a vyžaduje neustálou kontrolu zdravotního stavu, flexibilitu v úpravách krmných dávek i hledání uvážlivých kompromisů, které dokážou posunout celý chov dopředu.

Stabilní trávení - zdraví a zisk

Krávy jakožto přežvýkavci mají specifickou stavbu trávicího traktu, která jim umožňuje trávení rostlinných složek mikroorganismů. Celulóza, která je hlavní složkou objemných kmiv, je hlavním zdrojem energie pro mikroflóru bachoru, a tedy i samotné zvíře. Úspěch při krmení krav je tedy ve velké míře založen na vytvoření optimálních podmínek pro bakterie a prvoky, které se nacházejí v bachoru. Díky této závislosti a působení v předžaludcích získají krávy značné množství živin, které potřebují a které jsou nezbytné při tvorbě mléka i při budování vlastní imunity.

Zdravý chov musí být založen na správném fungování tohoto mechanizmu, nesmí ho opomíjet, ale neustále usilovat o co nejmenší narušení jeho fungování v souladu s potřebami zvířete. Pokud dojde k narušení prostředí mikroorganismů v bachoru, začnou se objevovat různé problémy. Dříve nebo později se to odrazí na zdravotním stavu zvířat a následně na jejich produkci. Poklesne množství nadojeného mléka i jeho kvalita. Rizika spojená s pruchami fungování mikroflóry však neznamenají pouze snížení parametrů v produkci mléka, nesou s sebou také snížení imunity zvířat a řadu zdravotních problémů, jako jsou onemocnění metabolismu nebo neúspěšné zabřeznutí a v jeho důsledku značné náklady na obnovu stáda.

Vlivů, které působí na krávy ve stádě, je velmi mnoho, jejich stav lze plynule vylepšovat prováděním opravných činností, jako je úprava krmných dávek, změna ustájení stáda, zavedení různých podpůrných prostředků nebo v případě nutnosti léčba. Mnoho problémů, které se týkají stáda, však má společného jmenovatele, kterým je nepříznivá aktivita mikroflóry v samotném organismu krávy a v jejím okolí. U telat je imunita, kterou získá tele od matky v plodovém období, často nedostačující. Takové tele velmi těžce nese i jen mírné infekční zatížení, což se obvykle brzy projevuje průjmy nebo vysokou horečkou, které často vedou k úhynu nebo dalšímu zpoždění ve vývinu a růstu zvířat.

Učinné řízení mikroflóry originální technologií EM®

Jaký má EM® vliv na jiné mikroorganismy a prostředí?

Profesor Teruo Higa vypracoval technologii Efektivních mikroorganismů®, které se vzájemně podporují a vytvářejí tak velmi univerzální nástroj, čili ve zkratce EM®. Skládají se z mnoha kmenů mokroorganismů získávaných z přírodního prostředí, vybraných z hlediska splnění stanovených úkolů v zemědělství a ochraně životního prostředí. Hlavně jsou využity bakterie mléčného kvašení (BMK), zejména Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus a Lactococcus. Bifidobakterie (Bifidobakterium biofidum), které napomáhají organismu v boji proti rozličným střevním zánětům a mají prokazatelný protinádorový účinek. Mikroskopické houby: sacharomices cerevisiae, působící na vzrůst pH bachorové šťávy s následným rozvojem celulotické mikroflóry.

Za účinností a výjimečností technologie EM® stojí spojení vlastností aerobních a anaerobních mikroorganismů, které potřebují různé podmínky pro svůj rozvoj a přežití. Přípravky EM® využívají jev společného působení různých skupin mikroorganismů, které koexistují ve společném prostoru podle zásad symbiózy a rovnováhy tak, jak tomu je ve vyváženém prostředí. Odpovídajícím způsobem využité Efektivní mikroorganismy vytvářejí možnost regulovat negativní jevy a napomáhat těm pozitivním všude tam, kde mají důležitý význam biochemické procesy spojené s aktivitou mikroorganismů.

To dělá z EM® unikátní formuli s probiotickým účinkem. Základní zásadou působení EM® je interakce s mikroorganismy, které se vyskytují v určitém prostředí a využití působení přizpůsobivých mikroorganismů z tohoto prostředí. Díky těmto vlastnostem je EM® účinný i za proměnlivých podmínek a po každém jeho použití dochází k celé řadě pozitivních jevů. Univerzálnost a účinnost technologie EM® je založena na velmi jednoduchém jevu - na působení v souladu s přírodou a nikoli proti ní.

Optimální řešení v chovu

Přípravky EM® se osvědčují u každého systému chovu dobytka, v závislosti na potřebách chovatele mohou být používány komplexně, v jednotlivých fázích chovu, nebo také pro řešení konkrétních problémů. Nejlepší výsledky přináší spojení pozitivního působení přípravků EM® jako přídavku do krmení, přičemž takto upravuje proces trávení a zvyšuje imunitu, jako prostředek ke konzervaci píce i jako nástroje při zlepšování hygieny prostředí. EM® přípravky omezují tvorbu zápachů, což má pozitivní vliv na zdraví a chování zvířat a také na vztah chovatele se sousedy. Použití technologie EM® při živočišném chovu vytváří obrovské možnosti, přičemž dobrý zdravotní stav zvířat je klíčem k chovatelskému úspěchu.

Praktické výhody použití technologie EM®

Díky odpovídajícímu použití Efektivních mikroorganismů® lze trvale a účinně vyřešit v chovu řadu problémů:

 • Zlepšení stravitelnosti krmení a neutralizace mykotoxinů
 • Snížení možného zahřívání TMR
 • Zvýšení přirozené imunity zvířat
 • Zlepšení zabřezávání
 • Zdravý odchov telat a eliminace průjmu
 • Prevence chorob metabolizmu
 • Snížení stresu u zvířat
 • Zlepšení parametrů mléka, včetně snížení počtu somatických látek
 • Omezení emise plynů spojených s výkaly

Výše uvedené výsledky budou vždy spojeny s výběrem konkrétního přípravku EM® a s přizpůsobením jeho dávek a aplikačních metod specifikům a potřebám daného chovu. Podrobná doporučení a rozsah zavedení EM® je potřeba konzultovat s našimi poradci a autorizovanými distributory. Přípravky EM® jsou zaregistrovány jako doplňková krmná směs. Použití originálních přípravků EM® je zcela legální a bezpečné.

Přípravky doporučené k použití v chovu skotu

Fauna Vital je doplňkovou tekutou krmnou směsí. Je používán při prevenci chorob spojených se snížením imunity, nesprávnou funkcí metabolizmu i v době antibiotické léčby. Je to živý mikrobiální doplněk, který příznivě ovlivňuje hostitele zlepšením jeho střevní mikrobiocenózy. Stabilizuje mikroflóru trávicího traktu, která zodpovídá za správný průběh procesů trávení a reguluje rovněž mikrobiologické vlivy v místě pobytu zvířat. Probiotika mají schopnost přežívat a vyvíjet metabolickou aktivitu ve střevě, a to znamená, že jsou odolné proti nízkému pH a organickým kyselinám. Při skladování za běžných podmínek přežívají dlouhou dobu. Jejich základní účinek je totožný s přípravkem EM Bokashi. Fauna Vital Bokashi je doplňkovou sypkou krmnou směsí.

Mikroorganismy obsažené v přípravku Fauna Vital Bokashi vytlačují z krmiva na zásadě konkurence škodlivé patogeny (omezení mykotoxinů) a samy se usídlují v tomto prostředí, přičemž zároveň pro zvířata vytváří mnoho užitečných látek. Přípravek může být smíchán s objemným krmením. Fauna Vital Bokashi umožní omezit nebo dokonce úplně eliminovat potřebu používání doplňků pro správné trávení, které eliminují mykotoxiny, nebo zvyšující chutnost krmení. Přípravek se dobře mísí s krmením, zlepšuje jeho stravitelnost a chutnost. Nejlepší výsledky jsou dosahovány, pokud je Fauna Vital Bokashi používán pravidelně.

Výše uvedené přípravky lze používat jako bezprostřední doplněk do TMR.

Výběr sypké nebo tekuté formy záleží vždy především na pohodlí a praxi jejich používání, i s ohledem na způsob podávání krmení v daném zemědělském podniku a vzhledem k doporučením poradce. Naši konzultanti berou při kalkulaci dávky v úvahu různé individuální faktory, jako je například kvalita objemných krmiv nebo výše mléčné produkce. Díky tomu může hospodářství získat přesný plán použití EM® v kontextu požadovaných cílů.

V případě jakéhokoli dotazu Nám zavolejte - kontakt.

 

EM technologie® má vliv na zvýšenou produktivitu, zlepšení stavu zvířat a snížení komplikací produkce, kvalitnější maso díky předchozím faktorům.


Fauna Vital Prasata je kompozice živých, prospěšných mikroorganismů s probiotickými a regeneračními vlastnostmi a jejich metabolitů. Tato kompozice způsobuje tvorbu antioxidantů a nedisociovaných organických kyselin. Fauna Vital Prasata má synergický účinek ve zvířecím organismu, proto je jediným probiotikem a symbiotikem svého druhu.

Jinou vlastností, která jej odlišuje od ostatních probiotických produktů na trhu, je to, že je „ŽIVÝM PROBIOTIKEM". Mikroorganismy obsažené ve Fauna Vital Prasata zůstávají živé i po vyloučení z těla zvířete do vnějšího prostředí.

Chlévská mrva a hnůj se tak společně přenáší své účinky na půdu.

Použití Efektivních mikroorganismů v chovu prasat lze rozdělit na tři oblasti:

 • Optimalizace trávení - použití v krmivu v podobě Fauna Vital Prasata nebo Bokashi Krmivo
 • Osídlení vepřína mikroorganismy - zavedení rovnováhy mikrobiologického prostředí v okolí zvířat, omezení infekcí a vniku chorob
 • Higienizace prostor a okolního prostředí - eliminace zápachu a výskytu kašle

 

EM Technology® při chovu prasat vykazuje následující účinky:

 • zvyšuje přirozenou obranyschopnost organismu
 • vytváří v tenkém střevě vitamín B12
 • potlačuje v organismu a okolním prostředí choroboplodné mikroorganismy
 • obsazení míst, která mají predispozice k tvorbě choroboplodné mikroflóry,
 • chrání organismus před volnými radikály - antioxidačními látkami prostřednictvím omezení adaptačního stresu, rozkladu volných radikálů obsažených v krmivu (žluklý tuk)
 • rozkládá mykotoxinů v krmivu - předchází otravě zvířat: chrání játra a reprodukční orgány prasnic (vaječníky)
 • zvyšuje využití krmiva díky rozkladu proteinových a energetických organických látek (xylanáza)
 • a uvolňováním nedostupných makroprvků, např. fosforu (fytáza)
 • čistí okolní prostředí pomocí rozkladu zapáchajících látek: sirovodíku a amoniaku na etapě:
 • předchází destrukci chlévské mrvy a hnojůvky
 • omezuje rozvoj larev v hnojůvce a chlévské mrvě

Kam použít produkty Fauna Vital Prasata v tekuté formě a Bokashi Krmivo (sypká směs) ?

 • ke krmivu
 • do vody (pití)
 • postřikem: v přítomnosti zvířat, prostor, stanovišť, výběhů
 • zamlžování: v přítomnosti zvířat (bez ohledu na stáří), prostor, stanovišť, výběhů
 • chlévskou mrvu a hnojůvku

 

Použití Fauna Vital Prasata je založeno na principu snižování dávky po období osídlení v chovu prasat v uzavřeném a otevřeném cyklu.

Dále použití kompletní technologie efektivní mikroorganismy při chovu prasat přináší velké výhody, jako: maximální omezení onemocnění trávicího a dýchacího ústrojí spojených s mikrobiologickými infekcemi: Eschericha coli, Salmonella, Lawsonia, Pastrella, Mycoplasma, Actinobacilus a virovými faktory. Efektivní Mikroorganismy  eliminují stres vyvolaný špatnými sanitárními podmínkami v chovu zvířat, který je u některých onemocnění prvním faktorem vyvolávajícím jejich vznik - streptokokóza vyvolaná bakterií Streptococussuis. Fauna Vital Prasata předchází vzniku poškození jater a vaječníků (správná plodnost prasnic) pomocí rozkladu mykotoxinů z krmiva

Při plném použití EM Technology®  (zpracovaného programu pro konkrétní farmu) lze produkovat prasata při odpovídajícím chovatelském režimu bez použití antibiotik a ochranného očkování a při snížení nákladů na výrobu prasat v důsledku:

 • snížení spotřeby krmiva na 1 kg přírůstku
 • zvýšení denních přírůstků
 • snížení spotřeby léků
 • omezení vzniku infekčních chorob
 • omezení úhynu
 • omezení použití (až k jejich eliminaci) krmných doplňků v podobě: okyselovačů, kvasinek, lapačů mykotoxinů, rozkládajících zapáchající plyny
 • omezení použití insekticidů na mouchy
 • snížení nákladů na přípravu prostor pro další stádo

 

Takto vyprodukované vepřové maso má vyšší senzorické vlastnosti a lepší kvalitu (snížené pH masa, delší trvanlivost bez známek rozkladu a absence metabolitů v tuku, vznikajících při stresu nebo po krmivu obsahujícím mykotoxiny) ve srovnání s masem získaným z chovu bez EM™.

Stelivo

Jako stelivo je nutné používat výhradně slámu. Sláma je často osídlena Fusariem a jinými škodlivými houbami. Bakterie kyseliny mléčné, které jsou obsaženy v EM™ potlačí škodlivé houby. Následně se sláma během podestýlání znovu osidluje preparátem Fauna Vital Prasata pomocí postřiku.

Rošty

Před každým osídlením prostor EM™ je nutné vyčistit chlév tlakovou tryskou. Zvířata se v takto upraveném chlévě zabývají hlavně hledáním potravy a jsou méně vystavena stresu. Spodní část podlahy je zpravidla znečištěna hnijícími organickými zbytky. Neodstraní je ani intenzivní mytí.

Nejlepších výsledků je dosahováno při systematickém a komplexním používání EM Technology® v celém hospodářství.

Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám poradíme. 

 

EM Technology® při chovu hrabavé drůbeže a vodního ptactva v průmyslovém, volném a ekologickém má vliv na zvýšenou produktivitu, zlepšení stavu zvířat a snížení komplikací produkce, kvalitnější maso díky předchozím faktorům.

 

Působení efektivních mikroorganismů na ptáky je mnohostranné a týká se jejich zdraví a využití potravy.

Jejich působení se vztahuje na :

 • Zvířecí organismus
 • Proces trávení
 • Produkty získané z chovu zvířat - mají kromě obnovení přirozených smyslových vlastností jako je barva, konzistence, vůně a chuť, také příznivý vliv na technologickou kvalitu a délku uskladnění.
 • Okolní prostředí (likvidace pachů, přítomnosti much).
 • Přenos revitalizující činnosti na půdu v rámci použití hnoje nebo chlévské mrvy získané od zvířat krmených produkty využívající EM Technology®

Postup při použití preparátu během chovu je následující :

 • Vnitřní : voda, krmivo, siláž a seno
 • Vnější : postřik, zamlžování, polévání

Mikroorganismy obsažené v preparátech působí po průchodu trávicím traktem také na vnější okolí. Jejich účinek je možno prodloužit také v jímkách na nahromaděný trus. Po vyvezení chlévské mrvy na orná pole prospěšné bakterie v půdě nadále působí. Působení v půdě je mnohostranné a spočívá v :

 • rozkladu organických látek
 • zvyšování dostupnosti živin pro rostliny
 • zvyšování prodyšnosti půdy
 • vytvoření vrstvy půdního humusu
 • čištění půdy

Abychom zajistili kompletní účinek EM Technology® při pěstování rostlin, je nutné jej podpořit dodatečným použitím preparátů určených k rostlinné výrobě. Tyto preparáty je nutné aplikovat v množství sníženém o 30 - 50 % k doporučenému množství v závislosti na množství chlévské mrvy a hnoje obsahujících EM™ -

Nebudou-li použity dodatečné preparáty k pěstitelství, bude i tak jejich účinek viditelný v rámci jejich vlivu na půdu a pěstované rostliny.

Preparáty EM™ doporučované pro chov drůbeže :

Fauna Vital Drůbež - tekutá suspenze a Bokashi Krmivo - fermentované obilné otruby

Mikroorganismy obsažené v preparátech zajišťují zvýšení odolnosti zvířat a rozložení nestrávených organických látek v organismu a ve vnějším prostředí, což má vliv na :

 • zlepšení vstřebávání krmiva zvířaty
 • odbourání páchnoucích látek
 • rozklad mykotoxinů obsažených v krmivu, což předchází otravě zvířat
 • vznik probiotické odolnosti - nespecifické
 • čištění organismu a vnějšího prostředí

Metabolity obsažené v preparátech - antioxidanty a nedisociované organické kyseliny - napomáhají v organismu proti nemocem infekčního a metabolického původu. Použití preparátů založených na EM Technology® přináší významné výsledky v mnoha oblastech.

Na účinek Fauna Vital Drůbež, mají vliv biologické faktory - (tzv. živé mikroorganismy s probiotickým účinkem, rozkládající organické látky obsažené v krmivu a prostředí), a aktivní biologické látky - (antioxidanty společně s nedisociovanými organickými kyselinami vznikajícími při technologickém procesu). Efekty použití EM™ při chovu drůbeže je možné rozdělit do dvou oblastí:

1. Optimalizace trávení a zlepšení zdravotního stavu - po použití Fauna Vital Drůbež nebo EM Bokashi v napájení nebo krmení :

 • podpora trávících procesů : rozklad organických látek v krmivu (xylanáza), uvolnění minerálních sloučenin z krmiva nedostupných v trávícím procesu (fosfatáza)
 • zvýšení využití krmiva, při jeho menší spotřebě na 1 kg přírůstku, a také zvýšení denních přírůstků
 • čištění krmiva : rozklad mykotoxinů, zničení patogenních mikroorganismů v krmivu (E. coli; Salmonela)
 • zlepšení zdravotního stavu stáda působením antioxidantů spolu se zamezením infekcí a vzniku nemocí
 • antistresový účinek na ptactvo díky obsaženým antioxidantům při projevu: adaptačního a tepelného stresu
 • snížená agrese drůbeže vůči sobě
 • eliminace choroboplodných patogenů ze skupiny E. Coli a Salmonela v důsledku: změny pH steliva, obsazení místa existence patogenů
 • zvýšení odolnosti zvířat : nespecifická odolnost probiotického typu, ochranné zesílení míst, kterými pronikají mikroorganismy - v trávícím a dýchacím systému
 • omezení výskytu či odstranění pavoukovců v okolí

 

2. Čištění (higienizace),prostor a prostředí napomáhá :

 • rozkladu organických látek obsažených v trusu a objevujících se při jeho skladování (amoniak a sirovodík)
 • snížení vlhkosti steliva
 • snížení výskytu much v prostoru díky přerušení posloupnosti ve vývoji hmyzu
 • rozklad odloupané pokožky a opeření

Způsob podávání Efektivních Mikroorganismů :

Preparáty v technologii Efektivních Mikroorganismů se podávají dvěma způsoby 

 • vnitřně s krmivem nebo vodou
 • vnějším způsobem díky postřiku nebo zamlžováním zvířat, prostor a vnitřního vybavení

Vzhledem ke specifikům chovu - (velmi dlouhá intenzita produkce, velké množství kusů v prostoru, amoniak), je u mladé drůbeže obzvláště dýchací systém vystaven škodlivému působení biologických - (patogenní mikroorganismy), a chemických (amoniak a sirovodík) faktorů. Proto se také doporučuje společné podávání Efektivních Mikroorganismů vnitřním i vnějším způsobem během celé doby produkce. Dostupnost preparátů EM™ pro ptáky by měla být zajištěna minimálně 6 hodin denně.

Preparáty EM™ mohou být podávány společně s vitamíny a aminokyselinami, hydratačními preparáty a preparáty chránícími játra a ledviny. Preparáty EM  je nutné podávat bezvýhradně během použití a po použití antibiotické terapie, neboť chrání organismus ptáka před sterilizací trávicího ústrojí, zanesením organismu patogeny necitlivými na použitá antibiotika a avitaminózou vitamínů sk. B.

 

 

Fauna Vital Koně je tekutý přírodní prostředek obsahující Efektivní mikroorganismy  EM™. 

Preparáty Fauna Vital Koně dokážou řešit problém od kopyt, oděrek, různých povrchvých zranění a všech chorobotvorných jevů způsobených vnějšími činiteli. Takto použitý přípravek zvyšuje bakteriální obranyschopnost a důkladně chrání zvíře od vnějších vlivů jak výbězích tak v ustájení.


POZOR!!! Pomocí mixu Fauna Vital Koně a Refresh Mýdlo léčíme výskyt podlomů viz Reference Koně.

 

Produkt Bokashi Krmení, nastavuje proces fermentace ve střevech, aby díky bakteriím vybraných kmenů vázané na pšeničné otruby, zamezily průjmům, lépe využily jakékoli krmivo a vytvořily zdravé prostředí  jež vyvolává klid (snižuje stres) zvířete. Práce se zvířetem je potom mnohem snažší a dosahujeme tím lepších výsledků v chovu i jednotlivců. 

V případě jakéhokoli dotazu Nám zavolejte - kontakt.

 

Použití technologie EM v chovu ryb

Takový efekt lze získat pouze a výhradně s použitím originálních produktů, které obsahují Efektivní Mikroorganismy. Tyto produkty jsou vyráběny podle přesně dodržované  japonské receptury a celý výrobní proces prochází přísnou kontrolou jakosti.

Technologii EM lze použít v rybnících dvěma způsoby -

1. Jako doplněk potravy pro ryby

2. Jako metodu čištění vodního prostředí

Efektivní mikroorganismy jako doplněk potravy pro ryby

Použití technologie EM umožňuje získat pozitivní výsledky v chovu živočichů. Přidávání Fauna Vital nabízí stabilní přírůstek tělesné hmotnosti, zlepšuje kondici a zdraví chovaných ryb. Protože metabolické procesy mají u všech živých organismů stejný průběh, Fauna Vital má rovněž pozitivní vliv na organismus. Výsledným efektem zlepšení fungování organismu je lepší zdravotní stav a kondice chovaných ryb. Používání Efektivních Mikroorganismů ve vodních nádržích sebou nese i vedlejší efekt čištění vody, a to mineralizací organických nečistot nacházejících se na dně nádrží.

Fauna Vital jako doplněk potravy pro ryby

Vzhledem k velkému množství druhů krmiv - různorodost kladení, a typů chovných rybníků, není možné vytvořit jednu univerzální metodu. V případě přirozených krmiv jako např. obilí, je nejefektivnější krmivo namáčet na 12 - 24 hodin před samotnou aplikací. Praxe ukazuje, že obilná zrna velmi dobře Fauna Vital absorbují. V případech tvrdších krmiv typu - kukuřice, máčíme dle doporučení.  Fauna Vital lze rovněž přidávat do krmítek a do vody v místě krmení. V závislosti na druhu krmiva dávkujeme od 4 - 20 l Fauna Vital na 100 kg potravy. Před použitím Fauna Vital je nutné se poradit s poradcem firmy, který Vám pomůže vybrat optimální dávkování a metodu aplikace. 

 

Učinné řízení mikroflóry originální technologií EM®

Přípravky doporučené k použití:

Bokashi Krmení je doplňkovou sypkou krmnou směsí pšeničních otrub a EM. Díky této kombinaci je ideální pro užití jako doplněk krmných směsí. Bokashi Krmení je používán při prevenci chorob spojených se snížením imunity, nesprávnou funkcí metabolizmu i v době antibiotické léčby. Je to živý mikrobiální doplněk, který příznivě ovlivňuje hostitele zlepšením jeho střevní mikrobiocenózy. Probiotika mají schopnost přežívat a vyvíjet metabolickou aktivitu ve střevě, a to znamená, že jsou odolné proti nízkému pH a organickým kyselinám. 

Mikroorganismy obsažené v přípravku Bokashi Krmení vytlačují z krmiva na zásadě konkurence škodlivé patogeny (omezení mykotoxinů) a samy se usídlují v tomto prostředí, přičemž zároveň pro zvířata vytváří mnoho užitečných látek. Přípravek může být smíchán s objemným krmením. Bokashi Krmení umožní omezit nebo dokonce úplně eliminovat potřebu používání doplňků pro správné trávení, které eliminují mykotoxiny, nebo zvyšující chutnost krmení. Přípravek se dobře mísí s krmením, zlepšuje jeho stravitelnost a chutnost. Nejlepší výsledky jsou dosahovány, pokud je Bokashi Krmení používán pravidelně.

Doplňkovou tekutou směs Fauna Vital používáme vnitřně nejlépe do pití, na vnější aplikace - (podlomy, koupele kopyt -paznehtů, oděrky, větší škrábance, hygijenizaci. Stabilizuje mikroflóru a reguluje rovněž mikrobiologické vlivy v místě pobytu zvířat.

Výše uvedené přípravky lze používat jako bezprostřední doplněk do TMR.

Výběr sypké nebo tekuté formy záleží vždy především na pohodlí a praxi jejich používání, i s ohledem na způsob podávání krmení v daném zemědělském podniku a vzhledem k doporučením poradce. Naši konzultanti berou při kalkulaci dávky v úvahu různé individuální faktory, jako je například kvalita objemných krmiv nebo výše mléčné produkce. Díky tomu může hospodářství získat přesný plán použití EM® v kontextu požadovaných cílů.

Jaký má EM® vliv na jiné mikroorganismy a prostředí?

Profesor Teruo Higa vypracoval technologii Efektivních mikroorganismů®, které se vzájemně podporují a vytvářejí tak velmi univerzální nástroj, čili ve zkratce EM®. Skládají se z mnoha kmenů mokroorganismů získávaných z přírodního prostředí, vybraných z hlediska splnění stanovených úkolů v zemědělství a ochraně životního prostředí. Hlavně jsou využity bakterie mléčného kvašení (BMK), zejména Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus a Lactococcus. Bifidobakterie (Bifidobakterium biofidum), které napomáhají organismu v boji proti rozličným střevním zánětům a mají prokazatelný protinádorový účinek. Mikroskopické houby: sacharomices cerevisiae, působící na vzrůst pH bachorové šťávy s následným rozvojem celulotické mikroflóry.

Za účinností a výjimečností technologie EM® stojí spojení vlastností aerobních a anaerobních mikroorganismů, které potřebují různé podmínky pro svůj rozvoj a přežití. Přípravky EM® využívají jev společného působení různých skupin mikroorganismů, které koexistují ve společném prostoru podle zásad symbiózy a rovnováhy tak, jak tomu je ve vyváženém prostředí. Odpovídajícím způsobem využité Efektivní mikroorganismy vytvářejí možnost regulovat negativní jevy a napomáhat těm pozitivním všude tam, kde mají důležitý význam biochemické procesy spojené s aktivitou mikroorganismů.

To dělá z EM® unikátní formuli s probiotickým účinkem. Základní zásadou působení EM® je interakce s mikroorganismy, které se vyskytují v určitém prostředí a využití působení přizpůsobivých mikroorganismů z tohoto prostředí. Díky těmto vlastnostem je EM® účinný i za proměnlivých podmínek a po každém jeho použití dochází k celé řadě pozitivních jevů. Univerzálnost a účinnost technologie EM® je založena na velmi jednoduchém jevu - na působení v souladu s přírodou a nikoli proti ní.