kompost

Flora Vital Kompost/Bokashi je přírodní preparát k urychlování kompostovacího procesu

 

 • Snadná aplikace
 • Urychluje biologické procesy kompostu a snižuje jeho objem o 30%
 • Uchovává důležité živiny Ca,Mg, K, P, N
 • Zabraňuje vzniku plísní a nežádoucího zápachu
 • Omezuje výskyt metanu 
 • Vhodné pro použití v kompostérech, kompostárnách a dalších zařízeních.

 


Specializovaný web o kompostování
www.urychlovac-kompostovani.cz

 

 

145,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Flora Vital Kompost

ks balení cena
1,0 l 145 Kč
5,0 l 520 Kč
10,0 l 835 Kč
20,0 l 1 373 Kč

 

bokashi

Bokashi Urychlovač kompostování je ekologický přípravek určený pro použití malým zahrádkářům, do zahradnictví, kompstárny a podniky v zemědělství

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Upravuje sušinu v kompostu, půdě
 • Stabilizuje Ph v kompostu, půdě
 • Omezuje vznik výskytu CO2
 • Kypří a zúrodňuje kompost, půdu
 • Zajištuje správný růst kořenů
 • Zlepšuje využití hnojiv a spatně přístupných živin
 • Reguluje poměr uhlíku a dusíku
 • Urychluje rozklad biomasy o 30% 

 

Produktový leták ke stažení

 

149,00 Kč

Cena za balení 2,0 kg
včetně DPH

Bokashi Kompost

ks balení cena
2,0 kg 149 Kč

Postupy :

Kompostování v dřevěném kompostéru

Kompostování bez promíchávání a přehazování v již vytvořených hromadách

Stáhnout  PDF

Kompostování probíhá procesem fermentace pomocí bakterií obsažených v přípravku Flora Vital Urychlovač kompostování. Tento proces zachovává užitečnou mikroflóru, umožňuje z kompostu získat minerály a jiné živiny ve formě přijatelné pro rostliny. Tento proces s nízkou teplotou snižuje ztráty uhlíku a dusíku. Dobrým přídavkem jsou piliny, drť z větví i podestýlka domácích zvířat. V kompostu dodržujeme vlhkost 50 – 60% a neprovzdušňujeme. Podle složení vstupních materiálů trvá kompostování od 10 do 24 týdnů.

Kroky

Kompostér z dřevěných palet je na zahradě (cca 150 m2), ukládání ve vrstvách bez promíchávání a přehazování. Nejdříve tráva, postupně zbytky ovoce a zeleniny, popř. štěpky z drtičea nakonec vrstva listí. Jednotlivé vrstvy byly vždy pohozenyloňským kompostem a pokropeny vodou.

 • 1. a 2. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování v květnu až červenci na vrstvy ovadlé trávy - vždy 0,25 ldo 10 l vody
 • 3. a 4.aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování na podzim, štěpky a listí - vždy 0,25 l do 10 l vody
 • Dávkování: 1-2 litry / m3

Kompostování na volné hromadě

Kompostování bez promíchávání a přehazování v již vytvořených hromadách

Stáhnout  PDF

Kompostování probíhá procesem fermentace pomocí bakterií obsažených v přípravku Flora Vital Urychlovač kompostování. Tento proces zachovává užitečnou mikroflóru, umožňuje z kompostu získat minerály a jiné živiny ve formě přijatelné pro rostliny. Tento proces s nízkou teplotou snižuje ztráty uhlíku a dusíku. Dobrým přídavkem jsou piliny, drť z větví i podestýlka domácích zvířat. V kompostu dodržujeme vlhkost 50 – 60% a neprovzdušňujeme. Podle složení vstupních materiálů trvá kompostování od 10 do 24 týdnů.

Výchozí stav: hromada na zahradě doplňovaná průběžně od jara, bez promíchávání a přehazování

 • nejdříve tráva, postupně zbytky ovoce a zeleniny, nakonec vrstva listí (2 roky po sobě), obsah zahnívá, lze pozorovati plísně a zapáchá
 • 1. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování do vytvořených děr až ke středu - 1 l do 10 l vody
 • 2. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování kropením ukládaného listí po vrstvách - 1 l do 10 l vody
 • Dávkování: 1-2 litry / m³

Kompostování v plastových kompostérech

Kompostování bez promíchávání a přehazování v již naplněných kompostérech

Stáhnout  PDF

Kompostování probíhá procesem fermentace pomocí bakterií obsažených v přípravku Flora Vital Urychlovač kompostování. Tento proces zachovává užitečnou mikroflóru, umožňuje z kompostu získat minerály a jiné živiny ve formě přijatelné pro rostliny. Tento proces s nízkou teplotou snižuje ztráty uhlíku a dusíku. Dobrým přídavkem jsou piliny, drť z větví i podestýlka domácích zvířat. V kompostu dodržujeme vlhkost 50 – 60% a neprovzdušňujeme. Podle složení vstupních materiálů trvá kompostování od 10 do 24 týdnů.

Výchozí stav: kompostér naplňovaný průběžně od jara 2014, bez promíchávání a přehazování. Nejdříve tráva,postupně zbytky ovoce a zeleniny, nakonec vrstva listí. Obsah kompostéru zahnívá a lze pozorovat i plísně

 • 1. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování do vytvořených 4 děr až téměř ke dnu - 0,5 l do 5 l vody
 • 2. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování kropením ukládaného listí po vrstvách - 0,5 l do 5 l vody
 • Dávkování: 2 x 0,5 litru / kompostér

Kompostování na již vytvořených zakládkách

Kompostování bez promíchávání a přehazování v již vytvořených zakládkách

Stáhnout  PDF

Kompostování probíhá procesem fermentace pomocí bakterií obsažených v přípravku Flora Vital Urychlovač kompostování. Tento proces zachovává užitečnou mikroflóru, umožňuje z kompostu získat minerály a jiné živiny ve formě přijatelné pro rostliny. Tento proces s nízkou teplotou snižuje ztráty uhlíku a dusíku. Dobrým přídavkem jsou piliny, drť z větví i podestýlka domácích zvířat. V kompostu dodržujeme vlhkost 50 – 60 % a neprovzdušňujeme. Podle složení vstupních materiálů trvá kompostování od 10 do 24 týdnů.

Výchozí stav: chatová osada „Cajska“, obec Vojníkov u Písku, na pozemku u řeky Otavy, cca 10 – 12 m³

 • hromada na louce doplňovaná průběžně od roku 2012, bez promíchávání a přehazování, nejdříve tráva, postupně zbytky ovoce a zeleniny, nakonec vždy vrstva listí. Obsah zahnívá, lze pozorovat i plísně a po otevření zapáchá
 • 1. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování do vytvořených děr až ke středu – 1 l do 8 l vody (použito 10 litrů přípravku)
 • 2. aplikace Flora Vital Urychlovač kompostování zaléváním uloženého listí do otvorů – 1 l do 8 l vody (použito 8 litrů přípravku)
 • Dávkování: 1-2 litry / m³

Kompostování s EM (efektivní mikroorganismy)

Kompostování chápeme jako přeměnu biologicky rozložitelných odpadů (BRO) na stabilizované organické látky a rostlinné živiny. Organická hmota se mění na kyprou zeminu.

Rozlišujeme v zásadě dva  procesy:

 • Aerobní - k přeměně dochází za působení kyslíku
 • Anareobní - přeměna probíhá fermentací s omezeným přístupem kyslíku

Anaerobní způsob přeměny biologického odpadu v kvalitní hnojivo využívali již naši předkové. Jedním z příkladů je hnojiště, které kdysi nechybělo na žádném venkovském dvoře, a to jak volné, pouze ohraničené prkny, nebo později i ve formě betonového žlabu. Vždy se ale ohrazovalo a hutnilo do potřebného profilu. Vstupním materiálem bylo vše, co dům, popřípadě hospodářství dalo.  Zužitkovalo se tak vše využitelné - zbytky z kuchyně počínaje přes veškerý odpad ze zahrady až po hnůj z chléva.  Venkovské obyvatelstvo rozhodně netrápila nerudovská otázka - kam s ním. Biologický odpad z domácnosti i z hospodářství skončil na hnoji a poté, co v nahromaděné hmotě proběhly fermentační procesy, vracela se coby kvalitní hnojivo na pole a do zahrad.  Z takového hospodářství zůstalo minimální množství nevyužitých „odpadových produktů", vlastně tehdy neexistovaly ani popelnice.

Až s nástupem moderního způsobu života, kterým se narušil odvěký koloběh látek, byla společnost postavena před problém likvidace neustále rostoucího množství odpadů z našich domácností. Platí to stejně pro městské, tak i venkovské domácnosti. Absence klasického hospodaření a využívání zahrad spíše k odpočinku s sebou přináší otázku, co s pokosenou trávou, která není jako kdysi zkrmována hospodářskými zvířaty, stává se nadbytečnou, tedy odpadem. Paradoxně řada z nás na jaře v obchodech pro zahrádkáře utratí nemalé částky za substrát a hnojivo, aby tráva pěkně rostla, vylepšujeme půdu o komponenty, které jsme vyvezli ve formě odpadu, aniž bychom se pokusili je sami zužitkovat. 

Podle platného zákona jsou za veškerý odpad vyprodukovaný na svém území odpovědná právě města a obce, tedy každý obyvatel, který se na likvidaci odpadů podílí. A to jak přímo (obvykle 60% nákladů), tak nepřímo úhradou zbylé části nákladů z rozpočtu obce. Nakonec máme všichni problém, co s BRO? Existuje směrnice Rady č.199/31/ES, která úkoluje vlády jednotlivých zemí EU ke snižování produkce odpadů.

Cíle jsou definovány takto:

1995 - 100%        2010 - 80%          2013 - 50%          2020 - 35%

Směrnice je zapracována do novely zákona o odpadech - zákon č.229/2014Sb. s účinností od 1.1.2015.

Abychom tohoto snížení produkce odpadů dosáhli a vyhnuli se citelným sankcím ve formě pokut, je nezbytné zřizovat sběrné dvory i pro BRO. Ty musí být vybaveny potřebnou mechanizací, je nutné zajistit pracovní sílu a zavést systém komunitního kompostování a v konečné fázi se o výsledný produkt (kompost) také postarat, najít pro něj využití. K zajištění této povinnosti může obec využít i externí služby a BRO nechat odvážet. Stávající vybudované průmyslové kompostárny byly v roce 2013 využity pouze z 36% svých kapacit. Ale ani tyto služby nejsou všude dostupné a nejsou ani levné.

Další možností je vydat se jinou cestou - předcházet v obcích vzniku odpadů a přesunout zpracování BRO přímo do míst jejich vzniku, tedy na zahradu. Lze přitom využít průmyslově vyráběné kompostéry, nebo si zhotovit vlastní.  

Našim cílem je popularizovat nové metody kompostování a pomáhat při jejich zavádění. Metoda, využívající proces fermentace, je vhodná především na zahrady (kompostéry plastové, dřevěné apod.). Metoda je vhodná i pro kompostování na hromadách, a to i v podélných profilech využitelných pro kompostovatelné materiály z veřejných ploch, parků, rekreačních zařízení, sportovišť atd.  

Pro urychlení a stabilizaci procesu rozkladu surovin doporučujeme přidávání produktu obsahujícího „Efektivní mikroorganismy". Vytváří optimální podmínky pro činnost a rozvoj mikroorganismů a půdních mikroorganismů.

O naše doporučené postupy i zkušenosti se s vámi podělíme.

 

Způsoby použití

Kompost:

BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ slouží k urychlení rozkladných procesů při vytváření kompostu, bez nutnosti jeho míchání. Bokashi určený ke kompostování je nutné rovnoměrně rozložit a před přidáním na kopu smíchat s Bokashi Urychlovačem kompostovánív poměru 1 kg preparátu na cca 100 kg organické hmoty.

Takto připravenou směs navlhčíme 10% roztokem Flora Vital Agro nebo Flora Vital Zahrada. Haldu je nutné udusat (snížíme přístup kyslíku) nebo přikrýt fólií. Průběh fermentačního procesu bez přístupu vzduchu a s nízkou teplotou zajišťuje omezení ztrát uhlíku a dusíku ve srovnání s tradičními metodami výroby kompostu.

Pěstování rostlin:

BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ dokonale plní funkci aktivátoru biologických procesů v půdě. Ideálně se kombinuje s Flora Vital Agro nebo Flora Vital Zahrada.

1 kg BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ je nutné roztrousit na plochu 100 m2 a smíchat s půdou.

Zahradnický substrát:

BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ je nutné smíchat s vlhkou zahradnickou zeminou v poměru 1 kg na 100 kg zeminy. Směs je nutno ponechat přibližně 2 týdny v otevřeném pytli nebo na haldě. Takto získáme dokonalou zeminu pro květiny, sazenice zeleniny apod.

Kompost z kuchyňského odpadu:

Abychom mohli přeměnit kuchyňský odpad pomocí Efektivních MikroorganismůTM, potřebujeme k tomu speciálně navržený kontejner. Několik vrstev drobně nakrájeného odpadu posypeme 5 polévkovými lžícemi BOKASHI URYCHLOVAČEM KOMPOSTOVÁNÍ, stlačíme a hermeticky uzavřeme kontejner. Naplněný kontejner je nutné postavit na 3 - 4 týdny na teplé místo. Kontejner by měl být vybaven kohoutkem umožňujícím odvod kapalin neboli - (džusu). Tato kapalina je bohatá na užitečné mikroorganismy a dokonale se hodí k biologické desinfekci domovních kanalizací a zalévání zahrady i kořenáčových rostlin.

Pro podrobnější informace o kompostování navštivte Naše speciální WWW stránky:

http://www.urychlovac-kompostovani.cz

 

Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:

 • Skladujte při 6-20 °C na temném místě (chraňte před sluncem).
 • Pro zalévání vždy používejte nechlorovanou vodu! V případě použití vody z vodovodního řadu nechte vodu odstát alespoň 24 hodin.
 • Neužívejte společně s pesticidy a umělými hnojivy.
 • Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.