O firmě

UBIOFOND s.r.o.

V roce 2011 jsme se seznámili s EM Technology® (technologií EM) společnosti Emro Japan, působící prostřednictvím regionálních partnerů ve 120 zemích světa. Proto jsme počátkem roku 2012 založili společnost Biofond s.r.o.

Prospěšnost produktů EM™ doložená výsledky aplikací po celém světě nás vedla k přesvědčení o potřebě zavedení této technologie i v České republice

Společnost Biofond s.r.o. dnes působí po celé České republice a podílí se na projektech v oblasti revitalizace půdního fondu, rostlinné a živočišné výroby, kompostování, revitalizace vodních ploch a čistírnách odpadních vod. 

Tato jedinečná EM Technology® má uplatnění v oblastech rostlinné, živočišné výroby a dále v oblastech zahrnujících životní prostředí.

Budeme rádi, pokud se obrátíte s vašimi dotazy  - kontakt.