agro

Flora Vital Agro a Bokashi Půda jsou mikrobiologickými nástroji, které snižují náklady v moderním zemědělství

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Snižují výskyt chorob v půdě způsobených houbami a zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům např. FUSARIUM
 • EM® podporuje silné a četné kořeny 
 • Napomáhá v půdě lepšímu využití hnojiv, živin a obtížně vstřebatelných minerálních látek
 • Zastavuje proces znehodnocování a okyselování půdy (eroze) 
 • Dokonale připravuje stanoviště pro další plodiny
 • Zlepšuje objem, vzhled, vůni a chuť plodů

Produktový leták ke stažení

145,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Flora Vital Agro

ks balení cena
1,0 l 145 Kč
5,0 l 520 Kč
10,0 l 835 Kč
20,0 l 1 373 Kč

 

zahrada

Flora Vital Zahrada je ekologický přípravek pro zahradnické ošetřovací práce.

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Kyprá a úrodná půda
 • Silný rozvoj kořenů
 • Lepší vstřebávání hnojiva
 • Krásné zbarvení květů
 • Chutné ovoce a zelenina
 • Dokonalý kompost

Produktový leták ke stažení

234,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Flora Vital Zahrada

ks balení cena
1,0 l 234 Kč
5,0 l 1 168 Kč
20,0 l 4 475 Kč

 

zdravi rostlin

Flora Vital Zdraví Rostlin je přírodní přípravek pro ochranu rostlin, půdy, před škůdci a chorobami

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Předcházení chorobám a odpuzení škodlivého hmyzu.
 • Posilování rostlin proti houbovým chorobám, zpomalení rozvoje půdních patogenů
 • Rozvoj kořenového systému
 • Silná koncentace EM-X, česneku, papriky chili, jablkového octu 

Produktový leták ke stažení

390,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Flora Vital Zdraví rostlin

ks balení cena
1,0 l 390 Kč
5,0 l 1 828 Kč
20,0 l 6 801 Kč

 

bokashi

Bokashi Urychlovač kompostování je ekologický přípravek určený pro použití malým zahrádkářům, do zahradnictví, kompstárny a podniky v zemědělství

 

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • Upravuje sušinu v kompostu, půdě
 • Stabilizuje Ph v kompostu, půdě
 • Omezuje vznik výskytu CO2
 • Kypří a zúrodňuje kompost, půdu
 • Zajištuje správný růst kořenů
 • Zlepšuje využití hnojiv a spatně přístupných živin
 • Reguluje poměr uhlíku a dusíku
 • Urychluje rozklad biomasy o 30% 

 

Produktový leták ke stažení

 

149,00 Kč

Cena za balení 2,0 kg
včetně DPH

Bokashi Kompost

ks balení cena
2,0 kg 149 Kč

Jak technologie Efektivní mikroorganismy funguje?

Úrodnost půdy je dána jejím obsahem humusu, pH a využitelností asimilovatelných forem dusíku, fosforu, draslíku, hořčíku a stopových prvků. Díky používání Efektivníchch mikroorganismů dochází k účinnosti a soustavnému zlepšování důležitých půdních parametrů, které přímo ovlivňují zvyšování hospodářského výnosu. Originální technologie Efektivní mikroorganismy zastavuje hnití organické hmoty, k němuž dochází v půdě oslabené intenzivní kultivací a nahrazuje jej procesy, díky nimž probíhá obnova humusu a stabilizace pH (odkyselení). Rostlinám rovněž postupně dodává potřebné látky v optimální formě a množství (asimilovatelné formy dusíku, draslíku, hořčíku, fosforu a mikroelementů). Díky bakteriím rodu Azotobacter, které jsou rovněž součástí technologie, lze půdu rovněž obohacovat dusíkem, stejně jako k tomu dochází v případě luštěnin.

Společně s obnovou humusové vrstvy dochází ke zlepšení struktury půdy a rostliny lépe snášejí jak sucho, tak dlouhodobé srážky. Humusová vrstva půdy nasákne více vody, a tím stoupne i její schopnost pojmout více deště. Z toho důvodu není po vyschnutí pokryta tzv. krustou. Dochází k lepšímu rozvoji kořenů, které jsou schopny v případě potřeby využít již uloženou vodu, která v půdě zhoršené kvality chybí. Technologie Efektivní mikroorganismy umožňuje obnovit úrodnost půd se zhoršenou kvalitou, ale i zúrodnit méně kvalitní půdy. Rychlost procesu zúrodňování při používání originální technologie Efektivní mikroorganismy závisí na metodě zúrodňování, intenzitě kultivace, podnebí, vodních podmínkách a půdním typu.

Složitý proces symbiózy mezi rostlinami a půdními organismy je schopen autonomní regulace pouze od určité úrovně. Odborníci na půdu předpokládají, že minimální obsah uhlíku by měl dosahovat hladiny přibližně 1 % (tj. obsah humusu přibližně 2 %). Při této hladině uhlíku v půdě lze dusík využít pro růst rostlin. Optimální regulace začíná při hladině asi 2,5 % uhlíku (přibližně 5 % humusu). Současně musí poměr uhlíku a dusíku činit 7/1 až 10/1. Kapacitu produktivity půdy lze odhadnout na základě jarní mineralizace.

Za typickou znehodnocenou půdu lze považovat půdu obsahující přibližně 1% uhlíku. Tato půda obsahuje přibližně 3,5 t/ha organického dusíku v ornici, z čehož 1-2 % každoročně mineralizují. Při jarní mineralizaci lze dosáhnout 35-70 kg/ha N-NO3. Organickým hnojením lze dodat dalších 40 kg dusíku. Například v případě ozimé pšenice je tak její výnos omezen na úroveň 3-4 t/ha. V případě produktivní regenerované půdy, kterou je obvykle třeba zcela rekonstruovat, může obsah organického dusíku v povrchové vrstvě (do hloubky 10 cm) činit až 19 t/ha.

Během vegetačního období se do půdy uvolní minimálně 300 kg dusíku na 1 hektar. Jedná se o spodní hranici při výnosu pšenice přibližně 10 t/ha. Takováto půda nepotřebuje žádné další hnojení, neboť je schopna udržet si svou chemickou rovnováhu sama. Je dobře známo, že přirozený proces obnovy úrodnosti půdy může trvat mnoho let a závisí na způsobu zúrodňování, typu plodiny a střídání plodin, místním podnebí, vodních podmínkách, půdním typu atd. Jedná se tudíž o dlouhodobý proces.

Při intenzivní kultivaci a nedostatku organických hnojiv je nutné biologický život v půdě podporovat pomocí prostředku Efektivní mikroorganismy. Při dodání Efektivních mikroorganismů do organické hmoty v půdě začnou tyto mikroorganismy převažovat nad patogenními, což se projeví v podobě fermentačního procesu rozkladu a mineralizace.

EM Technologie® umožnuje:

 • zlepšení půdní struktury
 • zlepšení prostředí pro půdní život (žížaly)
 • lepší zadržování a transport vody
 • stabilizace pH (půda lépe odolává změnám pH)
 • lepší využití hnojiva a lepší využitelnost obtížně asimilovatelných minerálních sloučenin v půdě pro rostliny,
 • provádět lehčí agrotechnické činnosti,
 • dokonalou přípravu stanoviště pro další plodiny,
 • přerušení procesu znehodnocování a okyselování půdy.

 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

 

 

Při aplikaci přípravku Flora Vital Zahrada se zlepšují fyzické, chemické a biologické parametry půdy. Technologie Efektivní mikroorganismy znamená kvalitnější plodiny, chutnější s delší dobou skladovatelnosti. Použití jak pro velké pěstitele tak pro malé zahrádkáře.

Technologie Efektivní mikroorganismy umožňuje:

 • kyprou a úrodnou půdu
 • silný rozvoj kořenového systému 
 • lepší vstřebávání hnojiv
 • chutné ovoce a zeleninu
 • dokonalý kompost

OVOCNÉ PLODINY

Pro dosažení optimálních výsledků při používání této technologie je třeba postřik provádět dle následujícího rozvrhu:

I. Podzim - naočkování půdy přípravkem Flora Vital

Postřik přípravky Flora Vital Zahrada a Flora Vital Zdraví rostlin je třeba provádět po skončení sklizně ovoce. Aplikace se provádí pomocí sadařského postřikovače, přičemž proud postřiku směřuje na dolní části stromů a půdu. Účelem tohoto postřiku je zavedení mikroorganismů do půdy za účelem její ochrany před hnilobnými procesy nastávajícími při rozkladu opadávajících listů. Přípravek Flora Vital Zdraví rostlin kromě toho rovněž chrání před rozvojem patogenních hub ve spadaných listech, které se mohou na jaře stát nebezpečným zdrojem chorob. Základní dávka přípravku Flora Vital Zahrada činí 1 l v 10 l vody a 0,05 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin (kombinovaný postřik) na přibližně 2 ary.

II. Brzy na jaře, při objevení základů listů

První jarní postřik přípravkem Flora Vital Zahrada se provádí jakmile se na stromech objeví listové pupeny. Pro zlepšení ochranného účinku co nejdříve před nástupem kvetení se postřik přípravkem Flora Vital Zahrada v množství 0,5 l ve 3 l vody spolu s 0,08 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin (kombinovaný postřik) na přibližně 2 ary.

III. Rašení, před kvetením

Fáze před nástupem plného květu, kdy se otevírají pupeny, je v ovocnářství velmi citlivým okamžikem. Je to období intenzivní vitality rostlin a zároveň doba, v níž jsou vystaveny útokům patogenů. Postřik lze provádět stejně jako dle části 2. Postřik neaplikujte, jsou-li stromy v plném květu.

IV. Konec kvetení, začátek nasazování plodů

V tomto období lze postřik provádět dle části 3. Přípravek Efektivní mikroorganismy a rostlinné extrakty chrání rostliny před škůdci. Tyto přípravky rostliny rovněž stimulují a zvyšují jejich přirozenou odolnost. Tím dochází ke snížení rizika opadu nasazených plodů.

V. Růst plodů, před zráním

Během růstu a zrání plodů jsou rostliny stále vystaveny nákazám a útokům škůdců. Za účelem zajištění vysokého výnosu vynikající kvality se doporučuje opakovaný postřik stromů přípravky Flora Vital Zahrada a Flora Vital Zdraví rostlin dle části 3. Je velmi důležité dodržet ochrannou lhůtu mezi postřiky přípravkem s Efektivními mikroorganismy a chemickou ochranou rostlin. Tato lhůta by měla činit nejméně 2 týdny. V případě EM Technology® lze a doporučuje se rostliny postřikovat za deště, kdy nelze použít chemické prostředky. Tím lze často dodržet ochrannou lhůtu a usnadnit průnik přípravků Flora Vital do půdy společně s dešťovou vodou. Používání EM Technology® v ovocnářství ovlivňuje kvalitu a objem výnosu i skladovatelnost ovoce. Rovněž podstatně omezuje obsah těžkých kovů ve sklizeném ovoci.

BORŮVKA KANADSKÁ

První aplikace se provádí na jaře. Dávkování na 1 ar: 0,2 l přípravku Flora Vital Zahrada případně s 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin v 5 l vody. Je třeba postříkat i meziřádky.

Druhá aplikace se stejným dávkováním se provádí na podzim po sklizni plodů. Doplňkový přípravek Flora Vital Zdraví rostlin chrání rostliny před chorobami působenými houbami a odpuzuje škůdce. V závislosti na možných rizicích chorob nebo škůdců se vždy po 2 týdnech provádí doplňkový ochranný postřik (0,1 l přípravku Flora Vital Zahrada + 0,01 l přípravku Flora Vital Ochrana rostlin v 5 l vody). U výrazně znehodnocených ploch je třeba základní dávku přípravku Flora Vital Zahrada zdvojnásobit. V případě příliš vysoké hodnoty pH u nově založených plantáží borůvky kanadské lze do řádků přidat přípravek Bokashi Compost Starter, dokud se hodnota pH půdy nesníží na úroveň, která je pro borůvky optimální.

MALINY

Založení pěstební plochy

Pro přípravu půdy při zakládání pěstební plochy proveďte postřik plochy přípravkem Flora Vital Zahrada v množství 0,2 l na 1 ar ve 3 l vody a promíchejte přípravek s půdou. Pro dosažení optimálních výsledků je třeba aplikaci provést 2 týdny před výsadbou. Připravte sazenice maliníku ponořením do 10% roztoku prostředku Flora Vital Zahrada.


Pěstební plocha

V průběhu vegetačního období opakujte postřik dvakrát a použijte nejméně 0,1 l přípravku Flora Vital Zahrada + 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin v 5 litrech vody na ar pro ochranu proti plísni šedé. Nepostřikujte rostliny v plném květu a při plné zralosti plodů. Přípravek Flora Vital umožňuje dosáhnout úrody s mnohem lepšími chuťovými vlastnostmi než při tradičním způsobu pěstování. V případě výskytu podmínek podporujících rozvoj chorob je třeba použít doplňkové chemické prostředky.

BYLINY

Majoránka, meduňka, heřmánek, tymián, kozlík, šalvěj, třezalka, máta a další.

1. postřik: 

Základní roztok přípravku Flora Vital Zahrada činí 0,2 až 0,4 l v minimálně 5 litrech vody případně s 0,01 až 0,04 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin v závislosti na intenzitě chorob působených houbami v předchozích letech. Aplikace je nejvhodnější před setím nebo výsadbou, jakmile teplota půdy překročí 5 °C.

2. postřik: 

Za účelem zajištění vysokého výnosu vynikající kvality se doporučuje opakovaný přímý postřik rostlin přípravky Flora Vital Zahrada a Flora Vital Zdraví rostlin v poměru 0,1 l plus 0,02 l v minimálně 5 l vody.

3. postřik: 

Provádí se na organické zbytky (listy, stonky, kořeny) po sklizni, v dávce od 0,2 do 0,4 litry na ar v závislosti na množství organické hmoty určené k rozkladu.

SAZENICE

Doporučuje se připravit sazenice (např. u kozlíku) pomocí přípravku Flora Vital Zahrada. Postříkejte rostoucí sazenice 1% roztokem přípravku (0,1 l přípravku Flora Vital Zahrada na 10 l vody) v dávce 1 l roztoku na 1 m2sazenic. Opakujte ošetření 5krát v průběhu vývinu sazenic. Sazenice je třeba naposledy zalít v den výsadby, a to doplněním 10 ml přípravku Flora Vital Zdraví rostlin do 1 l roztoku přípravku Flora Vital Zahrada. Neoplachujte. Přídavek Flora Vital Zdraví rostlin chrání rostliny proti chorobám působeným houbami, odrazuje škůdce a účinně odstraňuje mšice a svilušky snovací (v případě dodatečného ošetření  v průběhu vegetačního období). Výše uvedené dávky lze rozdělit a namísto dvou aplikací provést 3-4 aplikace ročně, čímž dojde k vytvoření odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

ZELÍ, BROKOLICE A KVĚTÁK

Při pěstování brukvovitých rostlin je třeba věnovat zvláštní pozornost přípravě sazenic. Sazenice během růstu 5krát zalijte 1% roztokem přípravku Flora Vital Zahrada. Do poslední zálivky před výsadbou přidejte 100 ml přípravku Flora Vital Zdraví rostlin na 10 l roztoku. Sazenice je třeba vysázet na plochu připravenou postřikem 0,2 l přípravku Flora Vital Zahrada ve 3 l vody na 1 ar. Během vegetačního období je třeba postřik přípravkem Flora Vital Zahrada (0,2 l) + Flora Vital Zdraví rostlin (0,02 l) opakovat dvakrát, a to s cílem posílit přirozenou odolnost rostlin a jejich ochranu před škůdci a chorobami působenými houbami. Doporučuje se i dodatečný postřik půdy po sklizni, a to 0,2 l přípravku Flora Vital Zahrada + 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin na 1 ar. Při použití celé technologie Efektivní mikroorganismy je možné pěstovat v příštích letech stejné druhy na stejných stanovištích.

CIBULE, PÓR A ČESNEK

Semena je třeba ošetřit přípravkem Flora Vital Zahrada (0,02 l na 1 kg semen) přímo před setím.

První ošetření se provádí na půdu, jakmile přejdou přízemní mrazíky, v dávkování 0,4 l přípravku Flora Vital Zahrada + 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin v minimálně 3 l vody na 1 ar.

Druhou dávku je třeba aplikovat až po sklizni. Rozmělněné rostlinné zbytky se promíchají s půdou. Dávkování: 0,2 l přípravku Flora Vital Zahrada + případně 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin v minimálně 3 l vody. V případě nepříznivých klimatických podmínek podporujících rozvoj chorob působených houbami aplikujte dodatečné dávky postřiku 0,1 l přípravku Flora Vital Zahrada + 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin na ar během vegetačního období.

RAJČATA, PAPRIKY A OKURKY

Sazenice

Přípravky Flora Vital umožňují silné zakořenění sazenic a jejich velmi dobrou schopnost adaptace na nové prostředí, a to i v nepříznivých podmínkách. Začněte používat přípravek Flora Vital Zahrada ihned po vzejití. Rostoucí sazenice se postříkají 1% roztokem přípravku (0,1 l přípravku Flora Vital Zahrada na 10 l vody) v dávce 1 l roztoku na 1 m2sazenic. Aplikaci během vývinu sazenic opakujte pětkrát. Sazenice je třeba naposledy zalít v den výsadby, a to doplněním 100 ml přípravku Flora Vital Zdraví rostlin do 10 l roztoku přípravku Flora Vital Zahrada.

Půda

Základní dávka na 1 ar a rok činí 0,6 l (0,8 l v prvním roce) přípravku Flora Vital Agro a případně 0,04 l přípravku Flora Vital Ochrana rostlin. Před výsadbou sazenic ošetřete půdu postřikem přípravku Flora Vital Zahrada (0,2 l na 1 ar v minimálně 3 l vody (0,4 l v prvním roce)) a smíchejte jej s půdou. Po přesazení sazenic na pěstební plochu proveďte během vegetačního období alespoň dva postřiky 0,2 l přípravku Flora Vital Agro + 0,02 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin ve 3 l vody na 1 ar. Tento postřik chrání před chorobami působenými houbami a zlepšuje přirozenou odolnost rostlin.

Přípravek Flora Vital Zahrada je zdravotně i ekologicky nezávadný. 
Protokol Zdravotního ústavu č. 2303/2013.

 

 

 

Při aplikaci přípravku Flora Vital s Efektivními mikroorganismy se zlepšují fyzické, chemické a biologické parametry půdy. EM Technology® znamená kvalitnější plodiny při snížení nákladů na produkci.

EM Technology® umožňuje:

 • snížit výskyt chorob působených houbami a zvýšit odolnost rostlin vůči škůdcům,
 • lepší využití hnojiva a lepší využitelnost obtížně asimilovatelných minerálních sloučenin v půdě pro rostliny,
 • provádět lehčí agrotechnické činnosti,
 • dokonalou přípravu stanoviště pro další plodiny,
 • přerušení procesu znehodnocování a okyselování půdy.

 

Aplikační cyklus

I. Očkování půdy prostředky Flora Vital (podzim či jaro)

Účelem podzimního postřiku přípravky Flora Vital Agro a Flora Vital Zdraví rostlin je dodat do půdy mikroorganismy a chránit ji tak před hnilobnými procesy, k nimž dochází při rozkladu organického odpadu (stonky, listy, spadané květy nebo kořeny). Efektivní mikroorganismy a rostlinné extrakty v přípravku Flora Vital Zdraví rostlin chrání rostliny před škůdci. Kromě toho i rostliny stimulují a zvyšují jejich přirozenou odolnost.

Přídavek přípravku Flora Vital Zdraví rostlin chrání před rozvojem patogenních hub, které v nerozložené organické hmotě přežívají na jaře, v létě a na podzim a stávají se tak potenciálním zdrojem chorob rostlin. V závislosti na množství zbytků, které chceme přeměnit na humus, činí základní dávka přípravku Flora Vital Agro při tomto ošetření 20 l až 40 l/ha v minimálně 300 litrech vody a 1 až 3 l přípravku Flora Vital Ochrana rostlin, v závislosti na hustotě výskytu houbových chorob. Přípravky se promíchají s půdou (např. při orbě).

Základní jarní dávka postřiku činí 20 l/ha v minimálně 300 l vody a 1 litr přípravku Flora Vital Ochrana rostlin. V případě, že nebyla aplikována podzimní dávka, je třeba jarní dávku zvýšit na 40 l spolu s 1 až 3 l přípravku Flora Vital Zdraví rostlin na hektar. Účelem této dávky je blokace patogenů a naočkování půdy mikroorganismy.

Pokud půda obsahuje velké množství viditelně nerozložené organické hmoty, lze dávku přípravku Flora Vital Agro zvýšit o dalších 20 litrů. Ošetření je nejvhodnější provádět, pokud teplota půdy přesáhne 6 °C (obvykle konec března a až začátek dubna). Přípravky se promíchají s půdou (např. při vláčení).

II. Stimulace rozvoje rostlin, ochrana před chorobami a škůdci (pozdní jaro, léto, časný podzim)

Během růstu a zrání jsou rostliny neustále vystaveny nákazám a útokům škůdců. Pro vysoký výnos vynikající kvality se doporučuje doplňkový postřik rostlin přípravky Flora Vital Agro a Flora Vital Zdraví rostlin v poměru 20 l a 1 až 2 l v minimálně 300 l vody na hektar, a to přímou aplikací na rostliny. Efektivní mikroorganismy a rostlinné extrakty v přípravku Flora Vital Zdraví rostlin chrání rostliny před chorobami a zmírňují jejich průběh v obzvláště nepříznivých podmínkách. Na rostliny rovněž působí podpůrně.

III. Uzavření cyklu, aplikace udržovacích dávek (podzim po sklizni)

Udržovací dávky se aplikují na organické zbytky, které zůstaly na poli. V závislosti na množství hmoty určené k rozkladu činí 20 až 40 l na hektar. V příštím cyklu se aplikují nižší dávky přípravků (dle tabulky v letáku).

Bílý povlak kvasnicových vloček na povrchu je přírodním jevem a nesnižuje kvalitu preparátu. Před použitím je nutné obsah promíchat.

Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:

 • Skladujte při 6-20 °C na temném chladném místě (chraňte před sluncem).
 • Pro ředění preparátů vždy používejte nechlorovanou vodu! V případě použití vody z vodovodního řadu nechte vodu odstát alespoň 24 hodin.
 • Neužívejte společně s pesticidy a umělými hnojivy.
 • Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.

 

Způsoby použití

Kompost:

BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ slouží k urychlení rozkladných procesů při vytváření kompostu, bez nutnosti jeho míchání. Bokashi určený ke kompostování je nutné rovnoměrně rozložit a před přidáním na kopu smíchat s Bokashi Urychlovačem kompostovánív poměru 1 kg preparátu na cca 100 kg organické hmoty.

Takto připravenou směs navlhčíme 10% roztokem Flora Vital Agro nebo Flora Vital Zahrada. Haldu je nutné udusat (snížíme přístup kyslíku) nebo přikrýt fólií. Průběh fermentačního procesu bez přístupu vzduchu a s nízkou teplotou zajišťuje omezení ztrát uhlíku a dusíku ve srovnání s tradičními metodami výroby kompostu.

Pěstování rostlin:

BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ dokonale plní funkci aktivátoru biologických procesů v půdě. Ideálně se kombinuje s Flora Vital Agro nebo Flora Vital Zahrada.

1 kg BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ je nutné roztrousit na plochu 100 m2 a smíchat s půdou.

Zahradnický substrát:

BOKASHI URYCHLOVAČ KOMPOSTOVÁNÍ je nutné smíchat s vlhkou zahradnickou zeminou v poměru 1 kg na 100 kg zeminy. Směs je nutno ponechat přibližně 2 týdny v otevřeném pytli nebo na haldě. Takto získáme dokonalou zeminu pro květiny, sazenice zeleniny apod.

Kompost z kuchyňského odpadu:

Abychom mohli přeměnit kuchyňský odpad pomocí Efektivních MikroorganismůTM, potřebujeme k tomu speciálně navržený kontejner. Několik vrstev drobně nakrájeného odpadu posypeme 5 polévkovými lžícemi BOKASHI URYCHLOVAČEM KOMPOSTOVÁNÍ, stlačíme a hermeticky uzavřeme kontejner. Naplněný kontejner je nutné postavit na 3 - 4 týdny na teplé místo. Kontejner by měl být vybaven kohoutkem umožňujícím odvod kapalin neboli - (džusu). Tato kapalina je bohatá na užitečné mikroorganismy a dokonale se hodí k biologické desinfekci domovních kanalizací a zalévání zahrady i kořenáčových rostlin.

Pro podrobnější informace o kompostování navštivte Naše speciální WWW stránky:

http://www.urychlovac-kompostovani.cz

 

Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:

 • Skladujte při 6-20 °C na temném místě (chraňte před sluncem).
 • Pro zalévání vždy používejte nechlorovanou vodu! V případě použití vody z vodovodního řadu nechte vodu odstát alespoň 24 hodin.
 • Neužívejte společně s pesticidy a umělými hnojivy.
 • Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.