aqua

Aqua Vital je ekologický prostředek pro úpravu kalových nádrží, septiků, jímek, odpadních vod, povrchových vod a hygienizaci kalů.

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:

 • úprava kapalných i pevných kalů
 • stabilizace a hygienizace kalů, včetně mechanických nečistot a písku
 • vstupní úprava odpadních vod v kanalizaci
 • podpora technologických procesů v zařízení pro biologické čištění odpadních vod (odstranění organických sloučen a sloučenin dusíku)
 • snížení objemu a hmotnosti kalů
 • potlačení hnilobných procesů
 • eliminace zápachu při likvidaci kalů
 • prodloužení životnosti kanalizace prostřednictvím zpomalení koroze potrubí
 • rozklad tukových usazenin na stěnách potrubí

Povrchové vody:

 • zlepšení kvality vody
 • odstranění nepříjemného zápachu
 • odstranění nadbytku usazenin – bahna, odumřelých částí rostlin
 • zlepšení zdraví a celkové kondice ryb a jiných živých organizmů
 • pokles četnosti výskytu toxických řas a sinic (tzv. vodního květu)
 • zlepšení přírodních podmínek - lepší životní podmínky pro všechny živé organizmy, které se vyskytují v dané vodní nádrži
 • odstranění deficitu kyslíku a snížení "přidušování" v zimě

Produktový leták ke stažení

215,00 Kč

Cena za balení 1,0 l
včetně DPH

Aqua Vital

ks balení cena
1,0 l 215 Kč
5,0 l 542 Kč
10,0 l 929 Kč
20,0 l 1 930 Kč

Použití pro úpravu kalů

 • Stabilizace odpadních kalů, písku a mechanických nečistot. Aqua Vital KALY umožňuje přírodními procesy mikrobiologický rozklad organických látek. V našich klimatických podmínkách tento proces trvá tři až pět měsíců. Po procesu přeměny jsou kaly stabilní – nehnijí a nezapáchají. Mechanické nečistoty stabilizované prostředkem Aqua Vital KALY lze snadno třídit a oddělená biologická frakce může být využita v přírodě.
 • Hygienizace kalů a písku. Hygienizace je dosaženo díky unikátním vlastnostem použitých mikroorganismů, které účinně likvidují patogenní bakterie.

Použití v čističkách odpadních vod

Použití prostředku Aqua Vital KALY závisí na specifických vlastnostech čističky, druhu technologie čištění odpadních vod a složení kalů. Je vhodný pro použití v průmyslových i domácích čističkách odpadních vod. Při použití biopreparátu Aqua Vital KALY v kanalizačním systému lze předejít hnilobným procesům v odpadních vodách a vzniku nepříjemného pachu prostřednictvím snížení emise plynů. Metoda nemá nic společného s metodami zastírání zápachu, poskytuje trvalý efekt, avšak vyžaduje systematické používání doplňujících dávek. Díky vysoké enzymatické aktivitě preparátu Aqua Vital KALY dochází v kanalizační síti k rozkladu tukových usazenin, které se zachytávají na stěnách potrubí. Přítomnost Efektivních mikroorganismů v odpadních vodách předchází procesu koroze kovových prvků, neboť na jejich povrchu vytváří silně přiléhající ochrannou vrstvu. Podporuje tak udržení průchodnosti a dokonalého technického stavu kanalizačních sítí, eliminaci užívání chemických prostředků a snížení nákladů na provoz.

Použití pro úpravu povrchových vod

Využití EM ve vodních nádržích má značný vliv na sedimenty v nádržích. EM preparáty rozkládají organické usazeniny a snižují vrstvu kalu na dně nádrží.

Bílý povlak kvasnicových vloček na povrchu je přírodním jevem a nesnižuje kvalitu preparátu. Před použitím je nutné obsah promíchat.

Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:

 • Skladujte při 6 - 20 °C na temném místě (chraňte před sluncem).
 • Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby. Po otevření spotřebujte během 14 dní.

 

Přípravek Aqua Vital je zdravotně i ekologicky nezávadný. Protokol Zdravotního ústavu č. 2300/2013.