Úprava vody ve studni

Bělčice 

Na zahradě plné zeleninových záhonů a ovocných stromů máme 9 metrů hlubokou studnu, ve které je pitná, jen více železitá voda. 

Vedle zahrady dlouhá léta stálo zdravotní středisko s vlastním septikem vzdáleným cca 50 m od naší studny, který byl pravidelně vyvážen. Před 10 lety se však zdravotní středisko změnilo na bytový dům, přibyla 2 patra a připojení k obecní kanalizaci. Septik přestal být používán a vyvážen... Alespoň tak to mělo být. 

Před 3 roky se nám začalo zdát, že voda ze studny smrdí. Postupně začala žloutnout a pěnit, páchnout skutečně silně - ani náš pes ji v nejparnějším létě nechtěl pít. Společně s obcí jsme zjistili, že k bytovému domu sice byla udělána kanalizace, ale dům sám na ní napojen nebyl, veškeré odpady šly dále do septiku, který nikdo nevyvážel, nekontroloval a neudržoval. Septik popraskal a jeho obsah pomalu dlouhodobě prosakoval až k naší studni, až zcela kontaminoval vodu.

Obec urychleně připojila dům na obecní kanalizaci a jako řešení navrhovala nalít do studny Savo, což jsme ale odmítli. Jednak by se voda se Savem nedala několik let používat ani na zalévání, navíc by to nijak neřešilo 50 metrů zeminy prosáklé fekáliemi, které se po každém dešti vyplavují do podzemních vod.

Jako řešení jsme zvolili použití Efektivních mikroorganismů ze dvou směrů. 

1. Na podzim 2011 jsme obec nechali zcela vybrat a vyčistit starý septik a navézt do něj rybniční vodu, do které jsme nalili přípravek Aqua Vital - s tím, že voda s mikroorganismy bude postupně prosakovat půdou a pomalu ji čistit.

2. Na jaře 2012 jsme několikrát po sobě vyčerpali vodu ze studny, čímž jsme podpořili její stahování. Potom jsme do ní nalili přípravek Aqua Vital a nechali působit na vodu i zdi studny. Takto ošetřenou vodou jsme bez problémů zalévali stromy i zeleninu.

Výsledky po roce

hodnoty rozboru vody před započetím čištění

hodnoty rozboru vody po roce od aplikace Aqua Vital

Subjektivně můžeme říct, že voda po prvním roce používání Aqua Vital nepění, nepáchne a ztratila svou žlutou barvu. Pitná stále není, pes ji však pije dobrovolně. Nyní čekáme, co s vodou udělá přestálá zima a sníh vsákllý do půdy. Po rozmrznutí půdy necháme udělat další rozbor vody a plánujeme opět použít mikroorganismy k další vlně čištění naší studny.

Publikováno 8. 4. 2013