Farma Mydlovary / Selata výkrm

Aplikace při chovu selat 

V mnoha výzkumech a v mezinárodní praxi byly během používání technologie EM™ pozorovány následující účinky použití Efektivních Mikroorganismů™ :

  • Lepší vstřebávání krmiva
  • Zvýšená produktivita - zmasnilost
  • Lepší zdravotní stav zvířat - úmrtnost
  • Snížení nepříjemných pachů způsobených chovem zvířat i ve velkých jednotkách
  • Snazší zpracování hnoje (lépe protéká, je homogenní, redukce vzniku „škraloupu“)

Praxe na farmě :

  1. Na farmě v Mydlovarech jsme EM začlenovaly postupně. Měli zde problémy kejdou a z čištěním roštů, tak jsme zde navrhly řešení aplikací na rošty, pomocí Fauna Vital Farma. Poléváním roštů, pomáháme spořit čas, vodu a prostředí. Rošty a jejich čištění teď vzládnou na místo 6h za 1h. Snižuje se hrudkovitost pod rošty a kejda se neucpává odtoky. Efekivní mikroorganismy dále pokračují do přednádrže. 
  2. Krmení se stalo jako další součástí naší spolupráce. Je zde vidět velké nadšení. Majitelka říká " máme menší úmrtnost, zdravý selat se nám hodně zlepšilo - kašel a zažívací problémy a nejsou tak ve stresu". Aplikujeme Fauna Bokashi Krmivo, do směsí A1, a protože tento výrobek je účinnou směsí pšeničních otrub a bakterií (Lactobacilus casei a Lactobacilus plantarum + analitické složky), napomáhá Bokashi Krmivo lépe zpracovávat naše směsi, kde analizujeme lepší zmasnilost a konverzi krmiva.
  3. Při zpracování krusty ve velké nádrži je nutné přihlížet k okolnostem, jak je krusta silná a do jaké míry je časová náročnost zákazníka. 

Ekonomika celého chovu je dobrém stavu a díky aplikacím firmy Biofond, můžeme dál rozvíjet Náš potenciál. 

Publikováno 20. 1. 2016