Zahradní Kompost / Praha

Domácí kompostování s Efektivními mikroorganismy, idealní způsob rozkladu biomasy 

Založení kompostu podzim 2014 - 2015

Složení kompostu se skládá : travin, kořenů a kořínků, listí z jasanu (který je poblíž), zemina ze záhonu, běžný organický odpad. 

Mimořádně rychlý rozklad organické hmoty a snížení objemu skoro o 1/3. Aplikace 2x za 6 měsíců. 2x prolité vodou pro udržení vlhkosti, díky níž jsou bakterie neustále činé, dle doporučení. Ideální pro celoroční přihnojování na zahradách v záhonech, ke stromkům - stromům - keřům , do květináčů atd...

Při kompostování malého množství materiálu (300 l – 2 m3 je obtížné dosáhnout požadovaného průběhu jednotlivých fází. Použití přípravku Flora Vital Kompost nastartuje proces přeměny, při které od začátku přítomné pozitivní mikroorganizmy zajišťují mikrobiologickou rovnováhu, zatímco škodlivé mikroorganizmy nemají šanci se nadměrně množit. Jedná se o spolehlivý proces probíhající v krátkém čase (24 týdnů), bez přehazování a s minimální ztrátou živin. Díky složení přípravku obohacujeme kompost o :

  • bakterie kyseliny mléčné a kvasnice (rozkládají hmotu a chrání před plísněmi a jinými patogeny)
  • azotobakterie (váží organický dusík),
  • fototrofní bakterie (ve spolupráci s ostatními bakteriemi fixují důležité prvky – živiny).

 

Produktem je organický materiál, nazývaný rovněž japonským výrazem Bokashi.

Doporučený postup aplikace:

Přípravek Flora Vital Kompost naředíme v poměru 1:10 odstátou vodou, rovnoměrně pokropíme uloženou vrstvu a přiklopíme nebo zakryjeme igelitem aby kompost nevysychal. Dodržení vlhkosti kompostu je nezbytně nutné pro život bakterií při rozkladu organického materiálu. Opakujeme 2 – 3 x za rok.

Publikováno 21. 6. 2016